Διακήρυξη

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010

Απόφαση της Ε.Ε. για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Η Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
για τις ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
18/07/2010

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ συνεδρίασε τη Παρασκευή 17.07.2010, με θέμα τη στάση του κόμματος για τις εκλογές του Νοέμβρη για τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας.

Τα βασικά σημεία της απόφασης είναι:

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θεωρεί ότι αυτές οι εκλογές οφείλουν να έχουν κυρίως αυτοδιοικητικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν δημοψήφισμα για το μνημόνιο και για την κυβερνητική πολιτική συνολικά. Παράλληλα όμως, σε αυτές τις εκλογές είναι ευκαιρία να αναδειχθούν εναλλακτικές πολιτικές προοδευτικού χαρακτήρα που σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα ανακουφίζουν τους πολίτες από τις συνέπειες της κρίσης, θα βοηθούν τις ασθενέστερες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες και θα ενισχύουν ένα πλαίσιο δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών στην παραγωγή τοπικών προϊόντων και πολιτικών.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ εκτιμά πως η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στη δίνη μίας έντονης κρίσης αξιών, αξιοπιστίας, εξάρτησης από την κεντρική διοίκηση και πολιτικού προσανατολισμού που οφείλεται τόσο στην άρνηση της κεντρικής διοίκησης να προχωρήσει σε ριζοσπαστικές αλλαγές για την ενίσχυση του θεσμού, όσο και στην αδυναμία της ίδιας της αυτοδιοίκησης να διατυπώσει σαφές πολιτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της αυτονομίας της οικονομικά και διοικητικά. Με την έννοια αυτή η Αυτοδιοίκηση αποτελεί τμήμα της κρίσης του συνολικού πολιτικού συστήματος.

Κατά συνέπεια, απαιτούνται πολιτικές που θα ανατρέπουν αυτό το κακό κλίμα και θα ενισχύουν την αξιοπιστία, την δημοκρατική διεύθυνση, την χρηστή οικονομική διαχείριση και τον κοινωνικό ρόλο των μονάδων της αυτοδιοίκησης.

Αυτές τις πολιτικές επεξεργάστηκε και έδωσε για συζήτηση στη κοινωνία της αυτοδιοίκησης, στις πόλεις και τις περιφέρειες η Δημοκρατική Αριστερά.

Ως προς τα θέματα της εκλογικής τακτικής, αυτά συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

1. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ επιλέγει την πολιτική της συμμετοχής στις διοικήσεις των δήμων και των περιφερειών της χώρας για να μπορέσει να ασκήσει τις ριζοσπαστικές πολιτικές της και να φανεί χρήσιμη ως φορέας για την Ελληνική κοινωνία. Με αυτή την έννοια θα ενισχύσει ενωτικές και αυτόνομες τοπικές πρωτοβουλίες και θα βοηθήσει στην διαμόρφωση κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ σε κάθε περίπτωση στρατηγική της επιλογή αποτελεί η συνεργασία των δυνάμεων της δημοκρατικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας.

2. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θα συνεχίσει να στηρίζει και να συνεργάζεται με δημάρχους που είχε παλαιότερα ενισχύσει την εκλογή τους, εκτός και αν υπάρξουν σοβαρές διαφορές με το πλαίσιο της πολιτικής της,

3. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στην Περιφέρεια Αττικής και στον Δήμο της Αθήνας, όπως επίσης και στους δύο μεγάλους Δήμους της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά. Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος της Αθήνας μπορεί να σηματοδοτήσουν την εφαρμογή της κεντρικής επιλογής του κόμματος για την στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία με την πολιτική οικολογία. Ειδικά για τον Δήμο της Αθήνας η Δημοκρατική Αριστερά, στο πλαίσιο αυτής της επιλογής θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να επιτευχθεί η απαιτούμενη αλλαγή, για την ήττα των γκρίζων πολιτικών των τελευταίων χρόνων.

4. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση λόγω της ύπαρξης του γνωστού τριγώνου του υπερσυντηρητισμού, του εθνικισμού και της ακροδεξιάς. Η Δημοκρατική αριστερά θα κινηθεί ώστε να ενισχυθεί το αίτημα για αλλαγή στην διοίκηση της πόλης, που εκφράζεται από πολίτες ευρέως πολιτικού φάσματος. Έτσι θα συμβάλει στη δημιουργία ευρύτερης συσπείρωσης δημοτικών και νομαρχιακών κινήσεων με την συμμετοχή ομάδων και κινήσεων πολιτών για την συγκρότηση ενός μετωπικού ψηφοδελτίου νίκης.

5. Για τον Πειραιά εξετάζουμε όλες τις προϋποθέσεις για την μορφή της εκλογικής παρουσίας μας πάντα στο πλαίσιο της επιλογής της συνεργασίας μας με τους Οικολόγους-Πράσινους.

6. Επιδιώκουμε τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες της αριστεράς με την πολιτική οικολογία στις υπόλοιπες περιφέρεις της χώρας και τέλος

7. Σε όλους τους άλλους δήμους της χώρας επιλέγουμε την διαμόρφωση αυτόνομων σχημάτων των τοπικών κοινωνιών που πολιτικά θα εκφράζουν την ευρύτερη συσπείρωση πολιτών εναλλακτικής και προοδευτικής κατεύθυνσης των Οικολόγων-Πράσινων, του ΣΥΝ και του ΠΑΣΟΚ.


Το πλήρες κείμενο της Απόφασης
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 «ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ»

Αθήνα 17/07/2010

1.Οι εκλογές του Νοέμβρη του 2010, για την ανάδειξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, γίνονται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας σε ένα νέο περιβάλλον.
Η δική μας αριστερά, η δημοκρατική και ανανεωτική αριστερά, είχε πάντα, ως πολιτικό και στρατηγικό στόχο για την Ελληνική Αυτοδιοίκηση, τους δύο βαθμούς αρθρωμένους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με αιρετή περιφέρεια και δήμους ανταγωνιστικούς στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

2.Αυτές οι εκλογές για την Αριστερά, την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ αποτελούν την ευκαιρία, για να αποκαταστήσει την χαμένη αίγλη, αξιοπιστία και επιρροή της σε ένα χώρο που παλαιότερα εθεωρείτο και ήταν πράγματι, το προνομιακό πεδίο δημιουργικών και ανανεωτικών προτύπων και παρεμβάσεων.
Τα βασικά ιδεολογικά και προγραμματικά προτάγματα της σύγχρονης αριστεράς:
ο αριστερός ευρωπαϊσμός (η δημιουργική επικοινωνία και αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, η ανταλλαγή εμπειριών με θεσμούς διαρθρωμένους σε υπερεθνικό-ευρωπαϊκό επίπεδο, η προσπάθεια συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων στα θεσμοθετημένα κοινοτικά όργανα για θέματα περιφερειακών πολιτικών, η ανάληψη κοινών δράσεων μεταρρύθμισης, ανασυγκρότησης και προγραμματισμού με άλλους κοινωνικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς) καθώς και
2   οι διαρθρωτικές αλλαγές
  • για την μεταρρύθμιση του πολιτικού συστήματος,
  • για την ενίσχυση της σχέσης των πολιτών με τους χώρους λήψης των αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
  • για την δημιουργία νέων θεσμών συμμετοχής,
  • για την ανάπτυξη πολιτικών αντιμετώπισης της διαφθοράς και της καθιέρωσης νέων θεσμών διαφάνειας και κοινωνικού  ελέγχου,
όλα αυτά βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και προνομιακό πεδίο εφαρμογής στον χώρο της αυτοδιοίκησης.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ

Αυτές οι εκλογές γίνονται στο μέσο της οικονομικής κρίσης που πλήττει κατά κύριο λόγο τα μικρά και μεσαία εισοδήματα, όπως και της εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης που τα αποτελέσματα τους θα έχουν φανεί με εντονότερο τρόπο εκείνο το διάστημα.

Για το κόμμα μας οι εκλογές για τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Ελλάδας έχουν ΚΑΘΑΡΑ αυτοδιοικητικό χαρακτήρα, και δεν αποτελούν δημοψήφισμα για την ανατροπή ή την αποδοχή του μνημονίου, όμως πιστεύουμε και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να γίνει πράξη αυτό, ότι η αυτοδιοίκηση – περιφερειακή και τοπική – έχει να διαδραματίσει ένα πολύ σοβαρό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών, στον χώρο της, που

1        θα διαμορφώνουν ένα εναλλακτικό πλαίσιο προτάσεων αντιμετώπισης της κρίσης
2        θα ανακουφίζουν τους πολίτες από τα αποτελέσματα της,
3        θα συγκροτούν ένα δίκτυο πολιτικών και μέτρων κοινωνικής προστασίας,
4        θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες οικονομικού χαρακτήρα στα πλαίσια της προσπάθειας για την αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων σε τοπικό επίπεδο και
5        θα προωθούν πολιτικές αντιμετώπισης της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης για την εξασφάλιση και εξοικονόμηση πόρων, πολιτικών τέλος που
6        θα τείνουν στην διαμόρφωση νέων πολιτικών απασχόλησης, αναδιάρθρωσης του παλαιωμένου παραγωγικού προτύπου με έμφαση σε πρωτοβουλίες και επενδύσεις πράσινης ανάπτυξης.

Πολίτες της Ελληνικής πόλης και Περιφέρειας

Σε αυτές τις εκλογές, με τα μέτρα αντιμετώπισης σε πλήρη ανάπτυξη, αυτό που μετρά για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της εργασίας και της παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης δεν είναι η στείρα αντιπαράθεση των κεντρικών πολιτικών δυνάμεων, σε ένα θέατρο που θα κάνει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα μακριά από τα τοπικά προβλήματα,  αλλά η δυνατότητα των πολιτικών δυνάμεων σε τοπικό ή και περιφερειακό επίπεδο να αρθρώσουν έναν ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ πολιτικό λόγο, ελπίδας,  για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης όπως αυτά αναδεικνύονται στην καθημερινότητα του απλού πολίτη, στη πόλη, στο χωριό, στη περιφέρεια, στο σχολείο, στη προστασία και ανάδειξη του δημόσιου χώρου και του περιβάλλοντος.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ δεν βρίσκεται στο «κάδρο» των πολιτικών δυνάμεων που άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο ευθύνονται για την κρίση.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι γέννημα της ανάγκης για την πολιτική διεξόδο από την κρίση, για την αναδιάρθρωση του φθαρμένου πολιτικού συστήματος, για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της πολιτικής στα μάτια του Έλληνα πολίτη.

Η  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ πιστεύει ότι ο πιο σοβαρός, αποφασιστικός και αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση της κρίσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι:

1   ο δυνατός δήμος με προγραμματικές, κοινωνικές και οικολογικές αναφορές και
2   η αιρετή περιφέρεια  με σαφή και συγκεκριμένο προγραμματικό ρόλο, με έμφαση στις βιώσιμες επενδύσεις και στην πράσινη ανάπτυξη. 





 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ελληνική αυτοδιοίκηση παραμένει δέσμια οπισθοδρομικών αντιλήψεων και πρακτικών που αναπαράγονται από την διατήρηση του δημαρχοκεντρικού συστήματος και αποτελεί  η ίδια μέρος της κρίσης του πολιτικού συστήματος.
Η κρίση στο χώρο της αυτοδιοίκησης έχει πολλές εκφράσεις:

Κρίση αντιπροσωπευτικότητας, με πρωταίτιους το αναχρονιστικό εκλογικό σύστημα του 50+1, το 65% που αποδίδεται στο πρώτο συνδυασμό και την ανεξέλεγκτη παντοδυναμία του Δημάρχου με αποτέλεσμα να απουσιάζει η ειλικρινής διαβούλευση και η αναγκαία σύνθεση για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων

Κρίση εξάρτησης, γιατί τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης δεν έχουν χαράξει ένα σαφές στρατηγικό σχέδιο για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας του χώρου από την κεντρική διοίκηση, με αποτέλεσμα αυτή να παραμένει εξαρτημένη διοικητικά και οικονομικά από την κεντρική διοίκηση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που αποδεικνύουν αυτό το γεγονός είναι, αφενός μεν, η οικονομική εξάρτηση με αποτέλεσμα ότι όταν η κεντρική διοίκηση δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις της να δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα λειτουργίας πολλών ΟΤΑ και από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι οι απαραίτητοι μηχανισμοί ελέγχου και επιθεώρησης της αυτοδιοίκησης, δεν είναι αυτοδιοικητικοί αλλά μηχανισμοί της κεντρικής διοίκησης
Σήμερα προβάλλει όσο ποτέ άλλοτε η αναγκαιότητα της φορολογικής αποκέντρωσης και της απόδοσης στην αυτοδιοίκηση της δυνατότητας να εισπράττει μέρος του τοπικού φορολογικού προϊόντος, επίσης η ανάγκη η ίδια η αυτοδιοίκηση να χειραφετηθεί και να  συγκροτήσει τους δικούς της κώδικες δεοντολογίας και τους δικούς της μηχανισμούς εσωτερικών επιθεωρήσεων

Κρίση στρατηγικής, δεν υπάρχει ένας πλήρης και σαφής προγραμματισμός για το μέλλον της Ελληνικής αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, όπως επίσης και ένα σαφές σχέδιο για τον ρόλο που μπορεί να παίζουν η  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση σε περιόδους κρίσης (οικονομικής και κοινωνικής) όπως η σημερινή.

Κρίση αξιών και αξιοπιστίας, με πελατειακά χαρακτηριστικά στις σχέσεις αιρετού σώματος και πολιτών, με απουσία αντικειμενικών και δεσμευτικών διαδικασιών για τον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, με προβλήματα κακής διαχείρισης των τοπικών πόρων, με προβλήματα σε ορισμένες περιπτώσεις αυθαιρεσιών και σχέσεων διαπλοκής με αποτέλεσμα να αφήνεται  έκθετος ο θεσμός και να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα αναξιοπιστίας, καθιστώντας τον μέρος της κρίσης του κεντρικού πολιτικού συστήματος

Κρίση πολιτικών προτεραιοτήτων, με την έννοια ότι οι πολιτικές της πράσινης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, η προστασία του δημόσιου χώρου, η ισορροπία στην σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην εκτέλεση έργων τοπικής σημασίας, η ανάπτυξη θεσμών άμεσης δημοκρατίας και η διαφάνεια στην διαχείριση των πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών),  η εναλλακτική πολιτική για τα οικονομικά των ΟΤΑ που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την αυτοδυναμία τους με την αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος και την απόδοση αρμοδιοτήτων στο πεδίο αυτό, δεν αποτελούν στρατηγικά σημεία αναφοράς για την εφαρμογή τους σε τοπικό επίπεδο.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις δεν σημαίνουν ότι δεν υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα διοίκησης και διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων με διαφάνεια, με αντικειμενικότητα, με έμφαση στην δημιουργία θεσμών συμμετοχής, με προτεραιότητα στην προστασία του δημόσιου χώρου και άλλες καινοτόμες πρωτοβουλίες, αλλά δυστυχώς όλες αυτές οι φωτεινές πλευρές της αυτοδιοίκησης χάνονται στο γενικότερο κλίμα απαξίας, αποσύνθεσης και απουσίας πολιτικής προοπτικής που περιγράφηκε παραπάνω. 


Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ: 4 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το ΟΡΑΜΑ για την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι η
 σύγχρονη, αποτελεσματική, κοινωνικά χρήσιμη, ανοιχτή στη κοινωνία και τους πολίτες, αυτοδύναμη και ανεξάρτητη, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση

Το ΟΡΑΜΑ μας αυτό ικανοποιείται από την συγκρότηση αυτόνομων, κοινωνικών, αυτοδιοικητικών συμμαχιών σε τοπικό επίπεδο για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
  •  Ανάπτυξη δικτύου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης,
  • ανάληψη δράσεων ενίσχυσης και υποβοήθησης πολιτών με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, 
  • μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και μετακύλιση της μείωσης στον πολίτη,
  • τιμολόγηση υπηρεσιών σε συνάρτηση με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια
  • ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξης ακόμα και σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
1        Καθιέρωση της απλής αναλογικής,
2        κατάργηση του δημαρχοκεντρικού μοντέλου και εφαρμογή της έμμεσης εκλογής των δημάρχων
3        μεταφορά αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων σε τοπικά συμβούλια για υποθέσεις και έργα εμβέλειας τοπικών ή και δημοτικών κοινοτήτων,
4        δημιουργία θεσμών άμεσης δημοκρατίας με αποφασιστική συμμετοχή του πολίτη
5        ανάπτυξη προτύπων επικοινωνίας με τους πολίτες για την λήψη αποφάσεων για έργα,
6        χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών για την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ , ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ και ΔΕΣΜΕΥΣΗ στην ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1        Πόθεν έσχες ετήσια από όλο το αιρετό σώμα και όσους κατέχουν θέσεις στα δημοτικά πράγματα και ανάρτηση τους στο διαδίκτυο,
2         καθιέρωση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ της εφαρμογής συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας, δέσμευσης για τον τρόπο και τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των πολιτών, δέσμευσης για τον τρόπο ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών με αντικειμενικά και όχι πελατειακά κριτήρια,
3        καθιέρωση της ετήσιας στοχοθεσίας και δεικτών μέτρησης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών,
4        καθιέρωση της εφαρμογής συστημάτων αυτοαξιολόγησης των υπηρεσιών,
5        καθιέρωση σε τακτά διαστήματα των ερευνών ικανοποίησης του πολίτη από την παροχή δημοτικών υπηρεσιών και προϊόντων,
6        καθιέρωση ερευνών για την πιστοποίηση της ικανοποίησης ή μη του προσωπικού της αυτοδιοίκησης από τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος τους,
7        δημόσια διαβούλευση για όλες τις προκηρύξεις έργων και μελετών του Δήμου,
8        εφαρμογή του διπλογραφικού σε όλα δημοτικά νομικά πρόσωπα και τις κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις,
9        ενίσχυση του χαρακτήρα των νομικών προσώπων σε βάρος των κοινωφελών επιχειρήσεων και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στους δήμους,
10    ομαλοποίηση των εργασιακών σχέσεων σε ένα καθαρό, ισότιμο και διάφανο περιβάλλον.
11    ενίσχυση του ρόλου των υπηρεσιακών παραγόντων στην εκπόνηση των προγραμματικών και επιχειρησιακών σχεδίων της αυτοδιοίκησης σε τοπικό επίπεδο
12    ενίσχυση του επιπέδου επιμόρφωσης τόσο του υπαλληλικού προσωπικού, όσο και των αιρετών, ιδιαίτερα για το αιρετό σώμα πρέπει να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτικότητα της επιμόρφωσης του σε τακτική ετήσια βάση.
13    ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με κεντρικά σημεία την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, την ανάπτυξη νέων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, μέτρα για τη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
14    1.Προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση και διεύρυνση του δημόσιου χώρου,
15    Προτεραιότητα σε έργα υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας με έμφαση στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού
16    Εφαρμογή πολιτικών μείωσης των απορριμμάτων και ανακύκλωσης όλων των ειδών, υποχρεωτικά για κάθε ΟΤΑ
17    Υποχρεωτική, επίσης, εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανάληψης δέσμευσης συγκεκριμένης περιβαλλοντικής πολιτικής σε κάθε δήμο
18    Ενίσχυση της κοινωνικής δέσμευσης και εγρήγορσης σε τοπικό επίπεδο με την δημιουργία εθελοντικών ομάδων για δράσεις πολιτικής προστασίας
19    Ενίσχυση επενδυτικών δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο για ΑΠΕ.
20    Δημοτικός ενεργειακός προγραμματισμός με στόχο μεσοπρόθεσμα οι Δήμοι να αποτελέσουν ενεργειακά αυτόνομες οντότητες
21    Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων ΟΛΩΝ των μορφών, με την συγκρότηση φορέων διαδημοτικής συνεργασίας
22    Ανάπτυξη δράσεων και δικτύων κοινωνικής οικονομίας με συμμετοχή των ΟΤΑ σε συνεταιρισμούς παραγωγών-καταναλωτών, ανταλλακτηρίων δωρεάν ανταλλαγής αγαθών, δικτύων επισκευών και τεχνιτών κατασκευής προϊόντων με παραδοσιακά υλικά μακράς διάρκειας (πχ ψαθοπλέκτες κοκ)

Η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, όπως αυτές που περιγράφονται παραπάνω, που απαιτούν ευρύτερες κοινωνικές συναινέσεις αποτελούν το πλαίσιο πολιτικής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΩΣ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ

1. Η εκλογική μας τακτική καθορίζεται από πολλές παραμέτρους και στοιχεία πολιτικής,  γι αυτό χαρακτηρίζεται από ευελιξία και πολλαπλότητα επιλογών
Πρέπει όμως να συνυπολογιστεί πάρα πολύ σοβαρά ότι θέλουμε να είμαστε μια χρήσιμη πολιτική και αυτοδιοικητική δύναμη, με την έννοια αυτή μας ενδιαφέρει να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας, δηλαδή μας ενδιαφέρει να συμμετέχουμε στις διοικήσεις των Δήμων όπου αυτό είναι δυνατόν και να έχουμε ισχυρή παρουσία στα κεντρικά όργανα της αυτοδιοίκησης, όπως η ΚΕΔΚΕ.

Έτσι μας αφήνει αδιάφορους η κομματική και η παραταξιακή καταγραφή.

2. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι ο καθοριστικός ρόλος των τοπικών επιτροπών της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ , η προβολή της πολιτικής μας όπως σε γενικές γραμμές αυτή αναπτύχθηκε παραπάνω και η ενίσχυση της αυτονομίας των τοπικών κοινωνιών και των επιλογών τους
Αυτές οι εκλογές είναι ευκαιρία για να δημιουργηθούν αυτόνομα αυτοδιοικητικά μορφώματα σε κάθε δήμο και σε κάθε γειτονιά.


3. Πρώτη επιλογή μας είναι η υποστήριξη, των σημερινών δημάρχων και των σχημάτων στα οποία μέχρι σήμερα συμμετείχαμε, εκτός και αν έχουν παρουσιαστεί θεμελιακές διαφορές σε τοπικό, πολιτικό επίπεδο.

4. Στο επίπεδο της πολιτικής και των θέσεων, κρίσιμο ρόλο για την διαμόρφωση σχημάτων συνεργασίας αποτελεί η εκτίμηση για το νέο θεσμικό πλαίσιο (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ),όχι τόσο σε ότι αφορά στο χωροταξικό, όσο στα ουσιαστικά σημεία του Νόμου που καθορίζεται από τα παρακάτω δεδομένα:

1        Ιστορικά η θέσπιση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και η καθιέρωση ισχυρών ΟΤΑ, ήταν πάγια θέση της ανανεωτικής και δημοκρατικής αριστεράς,
2        Επισημαίνουμε όμως, ότι τόσο η καθιέρωση των 7 γενικών διοικήσεων, όσο και η διατήρηση του αναχρονιστικού συστήματος της απόλυτης πλειοψηφίας του 65% στον πρώτο συνδυασμό, όσο και η αναπαραγωγή του δημαρχοκεντρικού συστήματος παίζουν αρνητικό ρόλο στην όποια προσπάθεια εκσυγχρονισμού της αυτοδιοίκησης και τροφοδοτούν τις πελατειακές σχέσεις και τα ενδεχόμενα αδιαφανών επιλογών.
3        Ακόμα η Αυτοδιοίκηση παραμένει εγκλωβισμένη στην εξάρτηση της από την Κεντρική Διοίκηση όσο το ίδιο σύστημα των πόρων καθορίζεται απόλυτα από την κυβέρνηση και δεν συνδέεται με την λογική της φορολογικής αποκέντρωσης.
4        Αντίθετα ο νέος νόμος κάνει πολύ σοβαρά βήματα, με την δημιουργία θεσμών που έχουν χαρακτήρα μορφών πραγματικής λαϊκής συμμετοχής, ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στην παραγωγή πολιτικών σε τοπικό επίπεδο και διαβούλευσης.
5        Επίσης λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του τα νέα φαινόμενα που αναπτύσσονται στις τοπικές κοινωνίες με την πολυπολιτισμικότητα και την έντονη μεταναστευτική παρουσία. Προσπαθεί να διαμορφώσει το πλαίσιο για πιο συστηματικές, καθορισμένες και δεσμευτικές διαδικασίες, όπως και προσπαθεί να περιορίσει το καθεστώς αδιαφάνειας που μέχρι σήμερα επικρατεί.
6        Έτσι διαμορφώνεται στον χώρο μια νέα δυναμική που αφήνει αρκετά περιθώρια για νέες κατακτήσεις στο επίπεδο της ενδυνάμωσης του ρόλου των τοπικών κοινωνιών.

Οι φωνές της άκριτης αποδοχής του νόμου, αλλά και η στείρα καταγγελία του μας αφήνουν παγερά αδιάφορους.

5. Σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των κατάλληλων σχημάτων, όπου αυτό είναι δυνατόν, είναι τα ηθικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των υποψηφίων καθώς και οι δεσμεύσεις που θα αναλάβουν αυτοί για να αποκαταστήσουν την αξιοπιστία του θεσμού.


6. Προτεραιότητα στο σημείο αυτό για τις περιφερειακές εκλογές έχει για μας η Περιφέρεια Αττικής.
Πρόθεση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ είναι  η εκλογική κάθοδος να σηματοδοτήσει την στρατηγική επιλογή της συνεργασίας της με τον χώρο της πολιτικής οικολογίας.

Στις υπόλοιπες περιφέρειες ο τρόπος και η μορφή της καθόδου μας θα καθοριστεί από τις δυνατότητες, τις περιφερειακές ιδιομορφίες, τα πρόσωπα και τις πολιτικές συμμαχίες στο επίπεδο αυτό.

7. Σε ότι αφορά στην Αθήνα, στον πρώτο Δήμο της χώρας, ο στόχος μας είναι η πρωτεύουσα να αλλάξει το χρώμα και τις πολιτικές της παρακμής που την έχουν καθηλώσει. Η Αθήνα χρειάζεται νέα, προοδευτική και αξιόπιστη διακυβέρνηση. Η Αθήνα πρέπει να φωτιστεί από τις αξίες της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της δημοκρατίας. Η  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θέλει να συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός πλατιού μετώπου αλλαγής, προόδου και ανατροπής για τον Δήμο, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να σηματοδοτεί τις στρατηγικές της επιλογές  για την σύγκλιση με τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας σε αντιστοιχία και με την επιλογή για την Περιφέρεια Αττικής.

8. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θα ανταποκριθεί στο χρόνιο αίτημα για αλλαγή, που εκφράζεται από πολίτες ευρέως κοινωνικού και πολιτικού φάσματος, στην  Θεσσαλονίκη.Η κυριαρχία  της συντήρησης και της ακροδεξιάς, του υπερσυντηρητισμού, τού εθνικισμού, της μισαλλοδοξίας και της πολύπλευρης έκπτωσης των αξιών πρέπει να αποτελέσει παρελθόν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.
 Επιδίωξη μας είναι η δημιουργία της ευρύτερης δυνατής συσπείρωσης που θα προέλθει από πρωτοβουλίες Δημοτικών και Νομαρχιακών κινήσεων, με την συμμετοχή κινήσεων πολιτών, συλλόγων, συνδικάτων, νεανικών συσπειρώσεων, εθελοντικών οργανώσεων και άλλων μαζικών φορέων για την συγκρότηση ενός μετωπικού ψηφοδελτίου νίκης του ευρύτερου προοδευτικού τμήματος της κοινωνίας των ενεργών πολιτών.

9. Τέλος για τον Πειραιά, χρειάζεται ώριμη επαναπροσέγγιση της σχέσης μας με την μέχρι σήμερα εκλογική μας παρουσία. Η συμμετοχή μας στο «Λιμάνι της αγωνίας» θα καθοριστεί από τους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη ευρύτερων συσπειρώσεων με την πολιτική οικολογία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

 10. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, για τους δήμους δηλαδή σε όλη την χώρα, υπεύθυνες είναι οι τοπικές επιτροπές και οργανώσεις της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ , πάντα με γνώμονα τις  πολιτικές επιλογές που αναπτύχθηκαν προηγούμενα. Σε ότι αφορά το πλαίσιο της συστράτευσης κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων σε τοπικό επίπεδο, ενισχύουμε την στρατηγική επιλογή της συνεργασίας μας με τους Οικολόγους – Πράσινους και συνδιαμορφώνουμε συμμαχίες με δυνάμεις του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, όπως αυτές μπορεί να εκφράζονται κομματικά από τον ΣΥΝ και το ΠΑΣΟΚ.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, θεωρεί ότι έχει πολλά να δώσει για να πετύχει τους παραπάνω στόχους, σε ένα χώρο ιδιαίτερα προνομιακό για τα προτάγματα:
1        της δημοκρατίας,
2        της ανανέωσης του πολιτικού συστήματος,
3        της ανάπτυξης μορφών και θεσμών συμμετοχής και αλληλεγγύης και τέλος
4        της ανάπτυξης πολιτικών αναδιανομής.

Και καλεί όλους τους δημοκρατικούς πολίτες της χώρας σε όποια πόλη ή περιφέρεια και αν εντάσσονται να πάρουν μέρος μαζικά, δυναμικά και με αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον στην μάχη για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου